ՄՐԳԵՐԻ ՏԵՍԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Ընդհանուր մակերեսը, 1200 մ2