ԲՅՈՒԶԱՆԴ 17 ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔ

Ընդհանուր մակերեսը, 22000 մ2

Menu