Մեր կուտակած փորձը և հաճախորդների խոր ըմբռնումը մեզ օգնում են ստեղծել բարձրորակ նախագծեր, որոնք համապատասխանում են ամենաբարձր պահանջներին:
Մեր նպատակը ոչ թե սոցիալական բարեկեցության և անվտանգության առանձին կղզիներ ստեղծելն է, այլ`  կառուցապատել  ժամանակակից քաղաքային տարածքներ, որոնք օրգանապես ինտեգրված ու համահունչ  են առկա  քաղաքային միջավայրին,  ընդորում  հոգեհարազատ  են    տեղի  պատմությունը:
Խնդիր ենք դնում  ապահովելով նոր աշխատատեղեր և ստեղծել  բարձրորակ  կապեր քաղաքի հարակից տարածքների հետ:
Մենք ուզում ենք օգտակար լինել մեր հասարակությանը,  զարգացնել և զարգանալ մեր երկրի հետ միասին: